اسکاچ سیمی اعلا

طرح ثبت شده به شماره 44376 مرکز مالکیت معنوی

طول : 14cm

عرض : 10cm

ارتفاع (ضخامت) : 2.3cm

تعداد در کارتن و نوع بسته بندی;

این محصول با دستگاه تمام اتوماتیک بسته بندی شده.
بسته بندی به صورت آویز دوازده عددی میباشد

هر کارتن شامل ده بسته ی دوازده عددی میباشد

مجموعا صدو بیست عدد ابر استیل سخت داخل یک کارتن است

ابعاد کارتن
طول: 57cm
عرض: 42cm

ارتفاع: 25cm

کارتن سفید با چاپ دو رنگ iranian scotch novin company