اسکاچ سه قلو

اسکاچ سه قلو زری رنگی نازک
ابعاد ۱۵×۹۰×۱۴۰ میلیمتر
تعداد در کیسه 180 پک سه عددی

اسکاچ سه قلو زری شفاف ضخیم
ابعاد ۲۰×۹۰×۱۴۰ میلیمتر
تعداد در کیسه 180 پک سه عددی